General

אמא “נוטשת” את בניה, כעבור 40 שנה הם מוצאים את רכבה ומגלים את האמת האמת האם

אמא "נוטשת" את בניה, כעבור 40 שנה הם מוצאים את רכבה ומגלים את האמת האמת האם

הסיפור מתחיל למטה

Source: Youtube

ארבעים שנה לאחר שטאקר וסטיבן ‘ננטשו’ על ידי אמם, סוף סוף הייתה להם הזדמנות לגלות מה באמת קרה באותוםל. החיפוש שלהם הוביל אותם למכונית שאמם השאירה לפני היעלמותה, לתדהמתם המכונית הזו תשובו של דבר סה ח.

ה היה חיפוש קשה, אבל טאקר וסטיבן בסוף הצליחו. הם משכו את היריעה למטה, וזה היה שם. המכונית הישנה של אמא שלהם, סטייסי. המכונית שהיא נסעה בא לאחר שהשאירה אותם בכנסייה באותו יום כאוב.

אחרי כל כך הרבה שנים, סוף סוף הם למדו את האמת על מה שקרה לאמם…